Vorschraubbarer Laserfilter


Nakręcany filtr laserowy dostępny jest dla długości fal 532 nm (zielone) oraz dla 1064 nm (podczerwień). Filtr laserowy chroni oko strzelca przed niebezpiecznym promieniowaniem laserowym.

• Filtr laserowy 50 mm
• Filtr laserowy 56 mm
• Filtr laserowy 50 mm RAL 8000
• Filtr laserowy 56 mm RAL 8000