3-12x50 PM II/LP/MTC

Podane w tym miejscu modele 3-12x50 PM II zawierają "MTC2 (More Tactile Clicks). „MTC“ ułatwia użytkownikowi odliczenie wymaganej liczby klików podczas korzystania z regulacji siatki celowniczej. Wykonywane są przy tym wyraźnie odczuwalne kliki w odstępie co 10 klików (odpowiednio 10 cm/100 m). Możliwe jest również ustawienie innych odstępów. Strzelec ma do dyspozycji dwa obroty przy regulacji wysokości. Drugi poziom jest oznaczony w odczuwalny sposób. Wieżyczka boczna posiada funkcję „MTC“ przy wygrawerowanym „0”, tzw. „klik 0”. Funkcję też można nabyć opcjonalnie w przypadku wszystkich modeli.

Wymiary

tz_pm_03_590

Jednostka A B C D E F G K L
mm
inch
115,0
4.53
38,5
1.50
49,0
1.93
43,5
1.70
58,0
2.28
57,0
2.24
34,0
1.34
43,0
1.69
342,5
13.47

Dane techniczne

Pole widzenia (m/100 m) 11,1 - 3,4
Źrenica wyjściowa (mm) 14,3 - 4,3
Odległość od oka (mm) 90
Liczba zmierzchowa 8,5 - 24,5
Transmisja 90 %
Zakres regulacji okularu dpt. -3/+2
Kompensacja paralaksy 50 m - ∞
Ciężar g 860
Siatki celownicze P3L / P4L / P4L fein / Police

Pokrywki nastawcze do szybkiej regulacji

Ustalacz klików Wysokość Boki Kierunek regulacji Single Turn Double Turn
1 cm 0 do 130 cm ± 60 cm cw x  
1 cm 0 do 230 cm ± 60 cm cw   x
¼ MOA 0 do 32 MOA ± 14 MOA cw x  
¼ MOA 0 do 56 MOA ± 14 MOA cw   x
0,1 mrad 0 do 22 mrad ± 6 mrad ccw   x
0,1 mrad -1 do 12 mrad ± 6 mrad cw x  

cw = clock wise (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
ccw = counter clock wise (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)

Siatki celownicze

Absehen P3L Absehen P4L Absehen P4L fein
P3L P4L P4L fein
Absehen P4L fein
Police